Conceptbespreking

Wat, hoe en wanneer?

Voor een goed begrip van datgene wat u ons vraagt, leggen we samen met u een nauwkeurige functieomschrijving vast van het besturingssysteem dat we voor u gaan ontwikkelen. Wat moet het doen, op welke manier, op welk moment en onder welke omstandigheden? Aan welke wettelijke eisen moet het voldoen? We bespreken met u bovendien alle mogelijke randvoorwaarden zoals omgevingstemperatuur, voeding, spanningen, trillingen en E.M.C.*

Het gaat er ons om, ál uw know how te integreren in het concept dat we u presenteren. Een helder advies en een eigentijdse vlotte aanpak binnen het door u afgegeven budget is wat u vervolgens van ons mag verwachten.

*EMC staat voor Elektromagnetische Compatibiliteit. De definitie van EMC is hoe apparatuur zich verdraagt ten opzichte van haar elektromagnetische omgeving. In andere woorden in welke mate beïnvloedt apparatuur andere apparatuur of in welke mate wordt apparatuur door andere apparatuur beïnvloed?